برچسب: آرایشگاه زنانه در گیشا

  • کاشت ناخن در گیشا | 09999890613

    کاشت ناخن در گیشا وظیفه آن بود که پنج هدف را انتخاب کند با کلیک روی مستطیل. یکی پس از دیگری در این لحظه مستطیل با مرز مشخص شد که می‌توانست روشن و خاموش شود. با کلیک روی آن کلیک کنید. شرکت کنندگان مجبور شدند سالن زیبایی پونک  آرایشگاه زنانه در گیشا پنج نفر را…

  • سالن زیبایی گیشا | 09999890613

    سالن زیبایی گیشا | 09999890613

    سالن زیبایی گیشا ریچل فقط در مورد انتخاب یک بنیاد که خوب کار می‌کند صحبت نکرد. پوست او؛ او احساس ناامیدی را در هنگام خرید لوازم آرایشی توصیف کرد. به هر حال، او … احساس می‌کرد که اکثر محصولات آرایشی برای زنان آمریکایی آفریقایی ساخته نشده اند، و این که آیا لوازم آرایش برای او…