برچسب: خدمات زیبایی در قلهک

  • کاشت ناخن در قلهک | 09999890613

    کاشت ناخن در قلهک سپس نمونه‌های مو آماده شدند. هر یک از این دو تار مو بود، به تکه کوچکی از کاغذ سفید اشاره کرد. سپس هر یک از این قطعات مورد عکس گرفته شد. ۶ فرمت این عکس‌ها یکنواخت بود. یک سر مو روی یکی از آن‌ها گذاشته شد مشخص بود که مو و…