برچسب: خدمات سالن زیبایی علم و صنعت

  • سالن زیبایی علم و صنعت | 09999890613

    سالن زیبایی علم و صنعت وضعیت به خاطر بسیار پایین (وکاتیونی، مو را نرم، صاف و براق ترک می‌کند. دستورالعمل‌های استفاده در یک ناحیه با تهویه مناسب. سالن زیبایی شمال تهران  سالن زیبایی در علم و صنعت مرحله ۱ مخلوط کردن بخش‌های مساوی ۱ و قسمت ۲، یعنی ۵۰ میلی‌لیتر: ۵۰ میلی‌لیتر، در یک کاسه…