برچسب: خدمات سالن زیبایی کاوسیه

  • سالن زیبایی کاوسیه | 09999890613

    سالن زیبایی کاوسیه به اندازه کافی محصول مخلوط کنید تا بتوانید کل موهای خود را به کار ببرید. رنگ تازه را برای برنامه تا میانه طول و انتهای آن مخلوط نکنید. ۱ اعمال تنها به the. فرآیند ۲۰ دقیقه. ۲ با استفاده از همان مخلوط، در طول نیمه میانی اعمال می‌شود سالن زیبایی در کاوسیه…