برچسب: سالن زیبایی در جماران

  • سالن زیبایی جماران | 09999890613

    سالن زیبایی جماران کارفرمایان و کارمندان مسئولیت‌های مستقیمی برای سلامت و امنیت دارند و یک “وظیفه مراقبت” برای حصول اطمینان از این که مردم از آسیب مصون و آزاد نگه‌داشته می‌شوند مدیریت بهداشت و ایمنی در مقررات کار. ۱۹۹۹ و مدیریت مقررات مربوط به سلامت و ایمنی در قوانین کار ۲۰۰۰ (ایرلند شمالی) مقررات ۱۹۹۹…