برچسب: سالن زیبایی در حصار بوعلی

  • سالن زیبایی حصار بوعلی | 09999890613

    سالن زیبایی حصار بوعلی در سالن میخ، ممکن است به عنوان یک کارمند یا یک پیمان‌کار مستقل طبقه‌بندی شود. به طور خاص، وضعیت کارمند با درجه کنترل کارفرما بر روی کار کارگر تعیین می‌شود. شرایط. پیمانکاران مستقل توسط قوانینی که به حداقل دست‌مزد، اضافه‌کاری و دست‌مزد می‌پردازند، حمایت نمی‌شوند. کاشت ناخن در سعادت آباد  سالن…