برچسب: سالن زیبایی در سازمان آب

  • سالن زیبایی سازمان آب | 09999890613

    سالن زیبایی سازمان آب   * برای اصلاح ابروهای خاکستری تیره، من و را با استفاده از یک برای رفتن به خاکستری تیره مخلوط می‌کنم. سایه قهوه‌ای مایل به قهوه‌ای. * اضافه کردن رنگ‌های قهوه‌ای به رنگ‌های قهوه‌ای مایل به قهوه‌ای. * رنگ اصلاح بزرگ برای ابروهای خاکستری و یا آبی. سالن زیبایی غرب تهران …