برچسب: سالن زیبایی در فرمانیه

  • سالن زیبایی فرمانیه | 09999890613

    سالن زیبایی فرمانیه | 09999890613

    سالن زیبایی فرمانیه ویلیس  پیشنهاد کرد که مقایسه رو به پایین در “موقعیت‌ها” رخ می‌دهد. که در آن سرخوردگی یا بدبختی اتفاق‌افتاده است که درمان از طریق ابزاری دشوار است کنش ” . در اصل، یک خود فرد می‌تواند سالن زیبایی در فرمانیه با مقایسه “خود” افزایش یابد. دیگران که وضعشان بدتر است. اما ویلیس…