برچسب: سالن زیبایی در گیشا

  • سالن زیبایی گیشا | 09999890613

    سالن زیبایی گیشا | 09999890613

    سالن زیبایی گیشا ریچل فقط در مورد انتخاب یک بنیاد که خوب کار می‌کند صحبت نکرد. پوست او؛ او احساس ناامیدی را در هنگام خرید لوازم آرایشی توصیف کرد. به هر حال، او … احساس می‌کرد که اکثر محصولات آرایشی برای زنان آمریکایی آفریقایی ساخته نشده اند، و این که آیا لوازم آرایش برای او…