برچسب: مرکز اپیلاسیون فرشته

  • سالن زیبایی فرشته | 09999890613

    سالن زیبایی فرشته موقعیت صحیح پاهای را تصحیح کنید به عنوان یک تکنسین ناخن، ممکن است صندلی خود را تغییر دهید چون می‌خواهید به کارتان نزدیک‌تر شوید. به جای این که خودتان را در این موقعیت قرار دهید، ممکن است از یک میز با یک فیوز خودکاری که به شما اجازه می‌دهد سالن زیبایی ولنجک …