برچسب: ناخن کار در خیابان دولت

  • سالن زیبایی خیابان دولت | 09999890613

    سالن زیبایی خیابان دولت | 09999890613

    سالن زیبایی خیابان دولت برای اثر مثبت ثانویه ناخن‌های مصنوعی، از آن‌ها برای درمان ناخن‌های استفاده شده‌است. و به دنبال از دست دادن ضربه ناشی از ضربه به ناخن، . کاربرد میخ فشار بر روی بس‌تر ناخن و را ایجاد می‌کند که به حل و فصل دور کمک می‌کند. سالن زیبایی در خیابان دولت میخی…