برچسب: کلینیک زیبایی تهران ویلا

  • سالن زیبایی تهران ویلا | 09999890613

    سالن زیبایی تهران ویلا پس از رسیدن به درجه‌حرارت، همه موم و عوامل تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد یعنی زمانی که ۲۰ % باقیمانده آب باقی می‌ماند، یک حرکت ثابت تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد را حفظ کنید. آماده‌سازی پیش از این نیز اضافه شده‌است. توصیه می‌شود که محتوای آمونیاک در پایان فرآیند اندازه‌گیری شود…