برچسب: کلینیک زیبایی طرشت

  • سالن زیبایی طرشت | 09999890613

    سالن زیبایی طرشت پیشانی جانبی ارتباط کمتری دارد با ساختارهای عمیق، و پوست . به همین دلیل، بیشتر پیشانی‌اش جوان شد. روش‌ها نمی‌توانند به روش جانبی مناسبی دست یابند ابروهای بالا رفته در بعضی از بیماران. این است گروهی از بیماران که در آن‌ها بیش از حد پوست گشاد شده در پیشانی و چند تا…